Nhạc Âu-Mỹ
The Archer Taylor Swift
Breaking Me Topic - A7S
Señorita Shawn Mendes - Camila Cabello
305 Shawn Mendes
Honeymoon Fades Sabrina Carpenter
God Is A Dancer Tiesto - Mabel
Everything I Wanted Billie Eilish
City Pop anh AGA
Real Affair… Tiana Major9
Everybody Wants You Johnny Orlando
Moth To A Flame Swedish House Mafia - The Weeknd
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10