Nhạc Âu-Mỹ

Paper LANY
Señorita Shawn Mendes - Camila Cabello
Blood Illenium - Foy Vance
Confujawn Capella Grey - Nija
Be Kind Halsey - Marshmello
Man Up Hailee Steinfeld
Holy Justin Bieber - Chance The Rapper
Feed The Fire SG Lewis - Lucky Daye
Exception Renforshort
Everybody Wants You Johnny Orlando
Stay Rihanna - Mikki Ekko
Duele TINI - John C
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Biết Nói Gì Đây

Hoàng Châu

05
Thanh Xuân

Da Lab

06
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

07
Thê Lương

Phúc Chinh

10
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Thanh Xuân

Da Lab

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

05
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Cà Phê

Min.

10
Đế Vương

Đình Dũng

11