Nhạc Trẻ

Ngày Dài Nhiều ca sĩ
Và Ngày Nào Đó Vũ Thảo My
Hôm Nay Thứ Hai Changmin Hoàng
Nghe Được Thì Nghe Pjnboys - Huỳnh James
Sài Gòn Ơi Xin Lỗi Cảm Ơn Khắc Việt - Tuấn Hưng
Anh Trôi Về Em Hà Okio - Văn Mai Hương
FOMO Mr A
Rồi Mọi Chuyện Sẽ Qua Pjnboys - Huỳnh James
Độc Thoại Một Mình Nguyễn Đình Vũ
Nỗi Buồn Cũng Biết Buồn Phạm Hồng Phước - Marlboro