Nhạc Âu-Mỹ

U Love U BlackBear - Tate McRae
Darkness Eminem
Resilient Katy Perry
Hard Skool Guns n' Roses
six thirty Ariana Grande
Nothing Inside Machine Gun Kelly - Iann Dior
This Love Big Bang
Back Yo Gotti - Jeezy
Salt And The Sea The Lumineers
Once Again Nhiều Ca Sĩ - Quality Control
Me & The Rhythm Selena Gomez
i can't see Thịnh Suy
Look At Her Now Selena Gomez
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10