Nhạc Trẻ
Anh Đang Nhớ Em Bách Neul - Hùng Hào Hoa
Ánh Trăng Bên Vì Sao Nguyên Khôi - Thảo teen
Thương Anh B Ray - Trang Yue
Chạy (On My Way) Phùng Khánh Linh
Tình Anh Em Lâm Chấn Huy - Lâm Chấn Hải
Em và Hoa Nhiều ca sĩ
Tình Yêu Thời Nay Sơn Hạ - Lưu Minh Tài