Nhạc Trẻ
Dõi Theo Nhiều Ca Sĩ - Dukhan
Có em tuyệt vời Vân Quang Long
Trạm Khu Bị Động
Sét Đánh Vào Tim Ngô Chí Cường
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Lỗi Của Anh Ngô Kiến Huy
Dẫn Lối Lê Thiện Hiếu
Nơi Mình Gặp Nhau Lê Trọng Hoàng
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

03
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

07
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10
Lily

Nhiều ca sĩ

11