Nhạc Trẻ
Hãy Xứng Danh Việt Nam Phạm Hồng Biển
Quấn Lấy Nhau Nhiều Ca Sĩ - Chill Mal
An Phạm Quỳnh Anh
Có em tuyệt vời Vân Quang Long
Tướng Phu Thê (Beat) Hoàng Ngọc Hà
Feng Dickson
Hoa Xương Rồng Nhiều ca sĩ
REEVES Nhiều ca sĩ