Nhạc Trữ Tình
Xin Còn Gọi Tên Nhau Đàm Vĩnh Hưng
Sầu Đâu Quê Ngoại Trang Anh Thơ - Quỳnh Trang
Hồng Nhan Dương Chấn Huy
Bông Ô Môi Dương Ngọc Thái - Dương Hồng Loan
Người chị xứ dừa tân cổ Trung Hậu - Quế Trân
Ta Đã Lạc Mất Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Duyên Kiếp Đoàn Việt Phương
Về quê ngoại Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Mưa Rừng Đàm Vĩnh Hưng
Tình tuổi ô mai Nguyễn Đoàn
Nhạc rừng Trung Hậu
Mưa Nhớ Ngoại Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tình ca tri ân Lưu Ánh Loan