Nhạc Trẻ

Một Thời Đã Xa Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Người Từng Thương (Acoustic Ver.) Bảo Hân Helia - Willdawind
Tìm Hành Tinh Khác Vũ Cát Tường - Cuội
Yên Nhạc Nhà Quạ
Let's Shine Nhiều ca sĩ
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Tết Tới Rồi Sao Beat Châu Ngọc Hiếu - Havan Trần
Đi Trong Mùa Hè Trần Tiến - Đen
Vì Một Người Lương Chấn Nam
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

05
Cà Phê

Min.

06
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

08
Thanh Xuân

Da Lab

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

11