Nhạc Âu-Mỹ
Tomorrow (English Ver.) Vũ Cát Tường
California Lana Del Rey
Afterglow Taylor Swift
Like To Be You Shawn Mendes - Julia Michaels
London Boy Taylor Swift
Vulnerable Selena Gomez
Ring Selena Gomez
Healing FLETCHER
False Taylor Swift
Double Trouble Nhiều Ca Sĩ - Quality Control
Love Like This Maximillian
My Anxiety BabyJake
This Is How You Fall In Love Jeremy Zucker - Chelsea Cutler
Đế Vương

Đình Dũng

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10