Nhạc Âu-Mỹ

Exception Renforshort
Interstellar Love The Avalanches - Leon Bridges
Karrma New Hope Club
Try So Hard Yellow Claw - STORi
Everyday I Love You Đinh Mạnh Ninh
Use This Gospel Kanye West - Nhiều Ca Sĩ
Habitual Justin Bieber
Left, Right Lil Tecca
Magic Hour Jhene Aiko
Róróró Of Monsters And Men
Legacy Talib Kweli - Mike Posner
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10