Nhạc Âu-Mỹ
How To Disappear Lana Del Rey
Julia Jeremy Zucker
All That I Can Do Violette Wautier
Fixed New Hope Club
Cinnamon Girl Lana Del Rey
California Lana Del Rey
Love And Lies Anthony Ramos
Red Desert 5 Seconds Of Summer
Señorita Shawn Mendes - Camila Cabello
Blue Banisters Lana Del Rey
That's How It Goes 6LACK - Zoe Wees
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Đế Vương

Đình Dũng

03
Cần Ha

Shrimp - Xavi

05
Yêu vội vàng

Khắc Hiếu

06
Biển Tình

Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Lily

Nhiều ca sĩ

04
Cà Phê

Min.

05
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

09