Nhạc Âu-Mỹ

Guys The 1975
Someone New Astrid S
Lucky Alexander 23 - Chelsea Cutler
I Feel Bad BlackBear
Lazy Susan Nhiều Ca Sĩ - 21 Savage
Like I'm Gonna Lose You John Legend - Meghan Trainor
Haunted House Holly Humberstone
Wasted Days Bruce Springsteen - John Mellencamp
Wassup Alec King
Ahay Of Monsters And Men
Sour Candy Lady Gaga - BlackPink
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10