Nhạc Âu-Mỹ

City Pop anh AGA
Real Affair… Tiana Major9
Everybody Wants You Johnny Orlando
Moth To A Flame Swedish House Mafia - The Weeknd
talk Keshi
Blood Illenium - Foy Vance
Holy Justin Bieber - Chance The Rapper
Papercuts Machine Gun Kelly
Peaches (Remix) Justin Bieber - Nhiều Ca Sĩ
Peace Taylor Swift
Language Tori Kelly
gold rush Taylor Swift
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10