Nhạc Âu-Mỹ

North Star Cee Lo Green - Offset
No Control (Piano Ver.) Anais - Olly Alexander
Losing Touch Chaz Cardigan
Legacy Nhiều Ca Sĩ - Offset
Sweet Talker Years Years - Galantis
Me & Ur Ghost BlackBear
Nobody Chaka Khan - Ariana Grande
Fun Milwin
Rosa J Balvin
Adicto Nhiều Ca Sĩ - CHESCA
Move On Mike Posner
Hard Skool Guns n' Roses
Salt And The Sea The Lumineers
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10