Nhạc Âu-Mỹ
Dover Beach Baby Queen
Brassac Violette Wautier
Fun Selena Gomez
Since 99 Vargas & Lagola
Running Over Justin Bieber - Lil Dicky
i can't see Thịnh Suy
Habitual Justin Bieber
Medicine New Hope Club
Dreams Gorgon City - Jem Cooke
Back To You Ghostface Killah - Vargas - Lagola
Ride Out Bugzy Malone
Đế Vương

Đình Dũng

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10