Nhạc Trẻ

Chờ Tiếng Ru Êm Lê Minh - Vũ Đặng Quốc Việt
Phát Điên V.A - Teeayz
Sau Này Gặp Lại Weltschmerz - Eddie
BABY COME ON! Tommy - WezDee
Em Muốn Ta Là Gì? Thanh Hưng Idol
Đế Vương Đình Dũng
Pal MC Ape
Đế Vương

Đình Dũng

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10