Nhạc Trẻ

Nonstop Anh Yêu Em Phạm Trưởng
Đừng Đổ Lỗi Bọn Trẻ Hoàng Yến Chibi - B Ray
Ta Vẽ Mùa Xuân Đinh Đaa - Min Min
Vì Em Đã Masta Trippy - FreshlyRC
CILU JGKiD (Da LAB) - MPaKK (Da LAB)
Người Thế Thay HamLet Trương
Đời Người Ngắn Ngủi Huỳnh Nhật Đông - Quách Beem
Yêu Người Cùng Giới Dương Nhất Linh
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10