Nhạc Trẻ
Là Khi Nào Ấy Nhờ Machiot - Seachains
Mai Này Ái Phương
WHO Chillies
Khẩu Nghiệp Rapper Thảo My
OOTP Nhiều ca sĩ
Hãy Vì Nhau Một Lần Beat Lý Tuấn Kiệt - Linh Rin
Vô Tình Cẩm Ly - Vân Quang Long
Difficult Love Drasta - HiT
Tết Thì Sao Ta X2X - Duy Andy
Đế Vương

Đình Dũng

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10