Nhạc Trẻ

Close To You CHARLES. - Kim Chi Sun
Qua Đêm Nay Lương Chấn Nam
Hoa Bỉ Ngạn Kiều Thanh Sơn
Valentine SuperC - Lu
Hoa Cỏ Mùa Xuân Đàm Vĩnh Hưng
It's Home Time Vũ Đặng Quốc Việt
Ông Bà Anh (Piano) Lương Chấn Nam
Hà Nội Có Em Kim Hải Ha-Ki - Tika