Nhạc Hàn - Nhạc Trẻ
Phi Hành Gia Cô Đơn Vũ Cát Tường - Hưng Cao
It's Gonna Be Alright Vũ Phụng Tiên - Tổng Đài
Ngày Hạnh Phúc Bằng Cường - Bảo Anh Gemini
Sài Gòn Đau Lòng Quá Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên
Thu Phục Nhân Tâm Nguyễn Đình Vũ
Korea Mart Khắc Trung
ECS Luv Lil Shady - V.A
Hứa Với Anh (BP Bounce Remix) Kalee Hoàng - Thành Tar
Chẳng Thể Radey - Vũ TM
Bài Hát Trà Sữa Nhiều Ca Sĩ - Jason Ehh