Nhạc Trẻ

Cô Nàng Da Trắng Droppy - ChiKa
Hỏi Thăm Dreamer - Triệu Anh
Hương Văn Mai Hương - Negav
Tây Kì Nhiều Ca Sĩ - Master
Có Người Đang X Tôi Vũ Phụng Tiên - August
Đơn Phương Lương Chấn Nam
Nếu Ta Không May Anh Tú - Lyly
Tết Thì Sao Ta X2X - Duy Andy
Mai Này Phạm Kỳ
Rước Dâu Trương Thế Vinh - Voi Biển Band
Đế Vương

Đình Dũng

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10