Nhạc Trẻ

Thích Thì Đến Hoàng Đức
Tết Đong Đầy 3 Nhiều Ca Sĩ - MiA
Đố Anh Đoán Được Bích Phương - 1989s Entertainment
Người Anh Yêu Châu Khải Phong
Gác Lại Âu Lo Miu Lê - Da LAB
Bad Boy Nhi Lê
BOOM Obito - Lope Phạm
Cưới Thôi Masew - B Ray
Vui Đi Em Bách Neul
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

03
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

07
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10