Nhạc Trẻ
Vũ Cát Tường
Mình Xa Mình Yêu GIANG NGUYỄN - Lương Chấn Nam
Đành quên sao em Phạm Trưởng
B52 Nhiều Ca Sĩ - PB Live Band
Thanh Xuân Là Anh Nhiều Ca Sỹ
Tết Về Sớm Nhé Phan Mạnh Quỳnh
Cưới Thôi Masew - B Ray
Khác Biệt To Lớn Chí Thành Danh
Chính Em Phan Ngọc Luân
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

03
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

07
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10
Lily

Nhiều ca sĩ

11