Nhạc Trẻ

Cám Ơn Một Đóa Xuân Ngời Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
Mà Thôi Trần Bình
Nhớ Mưa anh Quân
Con mèo nghèo Tùng Dương
Đơn Côi Bảo Khanh
BLUE GECKO Devilman TYO
Cao Ốc 20 Nhiều ca sĩ
Ta Đã Đánh Mất Hoàng Nhật Minh - Trịnh Nguyên Bình
Không Quan Tâm (Piano) Lương Chấn Nam
Nụ hôn của cha Vân Quang Long