Nhạc Trữ Tình

Xin Trả Cho Em Vy Thúy Hằng - Hứa Văn Cường
Đôi Mắt Người Xưa Dương Ngọc Thái
Cho Đời Chút Ơn Trần Thu Hà
Mùa Xuân Đầu Tiên Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
Tình xưa một thuở Trung Hậu - Hoài Thanh
Gặp Lại Cố Nhân Hương Ngọc Vân
Phôi Pha Thiên An - Lệ Hồng
LK Một Chuyến Xe Hoa Lưu Chí Vỹ - Phi Loan