Nhạc Trữ Tình

Đau xót lý con cua Đỗ Tú Tài - Thúy Lê
Mưa bụi 2 Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Tình Ấm Chiều Quê Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Chung Vầng Trăng Đợi Bảo Hưng - Như Hoa
Hoài Mong Linh Mục Quang Lâm
Cho Tình Yêu Chúng Mình Tùng Anh - Lưu Ánh Loan
Phố Biển Tình Anh Thanh Phương - Thi Phượng
Hương Sơri Bảo Trung