Nhạc Trữ Tình

Bần Hương Ngọc Vân
Lk Nghèo Nhiều ca sĩ
Hai Bàn Tay Trắng Hương Ngọc Vân
Hái hoa rừng cho em Mỹ Hương - Đông Nguyễn
Đính ước Thùy Dương - Vũ Duy
Tâm Xuân Bùi Tuyết Mai
Hồng Nhan Lê Sang
Bài Ca Tết Cho Em Đinh Quốc Cường
Giấc Mơ Cánh Cò Phương Mỹ Chi
Trang Nhật Ký Bảo Nguyên