Nhạc Việt

Tiễn Đưa Trương Phi Hùng
Lá Thư Cuối Cùng Lý Hải - Hoàng Châu
quê tôi Thùy Chi
Rét Quá Đi Tuấn Cry - Sonbeat
Call Me The Lair Lil' Knight - Eddy Việt
Huyền Thoại Phan Mạnh Quỳnh
Hai Thái Cực Khánh Phương
Là người em đã yêu Vương Tuấn Anh
Gọi Đò Dương Ngọc Thái
Rơi Mãi Rhy - NG2
Bà Tôi Thanh Hà - Thanh Hằng
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

07
Biển Tình

Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Lily

Nhiều ca sĩ

05
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06