Nhạc Việt
Đồng Tiền Và Quyền Lực Pjnboys - Huỳnh James
Bài Hát Cho Em Đinh Mạnh Ninh
Cha Quách Beem
Đâu Dám Trèo Cao Nhiều ca sĩ
Mom Jenny Tô Tài Năng
Peter Pan Trọng Hiếu
Mẹ Tuấn Phương
Ngày Xuân Tái Ngộ Quỳnh Vy - Dang Nguyen
Hành Trang Buồn Bằng Cường
HipHop Saved My Life Nhiều ca sĩ
Yêu Cái Mặn Mà Lê Sang - Dương Hồng Loan