Nhạc Trữ Tình

Đừng Nói Xa Nhau Dương Anh Tâm
Chuyện Một Người Đi Diễm Thùy - Khánh Bình
Xuân Hồ Quảng Lưu Trúc Ly
Sầu Tím Thiệp Hồng Bảo Hưng - Như Hoa
Đoạn tái bút Hoàng Hải Đăng
Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ Thiên An - Lệ Hồng
Tuổi Đá Buồn Ngọc Bích - Sơn Mạch
Tết Miền Tây Bé Phạm Anh Thư
Thất Tình Võ Hoàng Lâm
Chiều Sân Ga Dương Hồng Loan
Cho Vừa Lòng Em Randy - Kim Thoa
Bà Năm Đại Đức Thích Nhuận Thanh