Pop

Gorgeous. Taylor Swift
Hỏi Thăm Nhau Tường Quân
Tình Bơ Vơ Ân Thiên Vỹ
Silent Night. Justin Bieber
No Meghan Trainor
Girls Like You Maroon 5 - Cardi B
You Raise Me Up Trần Ngọc Bảo
Ocean Khalid - Martin Garrix