Hồ Quốc Toàn

Trà Vinh Nghĩa Nặng Tình Nồng Hồng Quyên - Hồ Quốc Toàn
Tình Thắm Duyên Quê Hồng Quyên - Hồ Quốc Toàn
Lỡ Mối Duyên Quê Hồ Quốc Toàn - Yến Anh
Đò Qua Bến Sông Hồng Phượng - Hồ Quốc Toàn
Em Gái Miền Tây Hồ Quốc Toàn
Thương Về Trà Vinh Hồ Quốc Toàn - Yến Anh
Hương Tình Bến Tre Hồng Phượng - Hồ Quốc Toàn