Dương Ngọc Thái - Hương Lan
Gãy Đôi Cùng Đàn Dương Ngọc Thái - Khưu Huy Vũ
Lk Song Dương Dương Ngọc Thái - Dương Hoàng Phúc
Nói Với Người Tình Hương Lan - Ngọc Sơn
Gởi Cố Nhân Đôi Lời Hương Lan - Ngọc Sơn
Anh Ba Đò Dương Ngọc Thái
Dấu Tình Sầu Dương Ngọc Thái
Bông Ô Môi Dương Ngọc Thái - Dương Hồng Loan
Nối Lại Tình Xưa Hương Lan - Khánh Bình
Đau lòng Dương Ngọc Thái
Hỡi cô lái đò Dương Ngọc Thái
Mồ côi Dương Ngọc Thái
Thua một người dưng Dương Ngọc Thái
Không Đánh Mà Đau - Sao Nỡ Mình Ơi Dương Ngọc Thái - Sơn Hạ