Nhiều Ca Sỹ - Dạ Thảo My

Căn Nhà Màu Tím Lâm Hoàng Nghĩa - Dạ Thảo My
Về Quê Cắm Câu Dạ Thảo My
Vùng Lá Me Bay Dạ Thảo My
Lỗi Hẹn Cùng Trăng Phi Bằng - Dạ Thảo My
Nhạt Nắng Trang Anh Thơ - Dạ Thảo My
Thanh Xuân Là Anh Nhiều Ca Sỹ
Lô Tô Tâm Thần Khưu Huy Vũ - Nhiều Ca Sỹ
Lửng Lơ Nhiều ca sĩ
Ngày nào đó remix Nhật Tinh Anh - Nhiều Ca Sỹ
LK Hình Bóng Quê Nhà - Tính Thắm Duyên Quê LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My