...
Chúc Tết Nhiều ca sĩ
...
Người Vô Tình Đinh Kiến Phong
...
Người Khác Đinh Kiến Phong
...
Bởi Vì Đa Nghi Đinh Kiến Phong
...
Anh Sẽ Ra Đi Remix Đinh Kiến Phong
...
...
...
...
Cô Đơn Một Vì Sao Khưu Huy Vũ - Đinh Kiến Phong
...
Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy (Remix) Khưu Huy Vũ - Đinh Kiến Phong
...
Còn Lại Nỗi Cô Đơn Khưu Huy Vũ - Đinh Kiến Phong
...
...
Bờ Vai Em Tựa Vào Đinh Kiến Phong
...
Quay Về Nơi Bắt Đầu Đinh Kiến Phong
...
Ngôn Tình Đinh Kiến Phong