Hồng Phượng

Vững Một Câu Hò Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Tình Thắm Duyên Quê Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Tâm Sự Nàng Xuân Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Tình Nghèo Có Nhau Mai Tuấn - Hồng Phượng
Đồi Thông Hai Mộ Khưu Huy Vũ - Hồng Phượng
Đò Qua Bến Sông Hồng Phượng - Hồ Quốc Toàn
Rước Tình Về Với Quê Hương Hồng Phượng - Dang Nguyen
Hương Tình Bến Tre Hồng Phượng - Hồ Quốc Toàn
Ngày Xuân Thăm Nhau Hồng Phượng - Khánh Bình
Tình Nhân Hồng Phượng - Tuấn Quang
Lỡ Mối Duyên Quê Hồ Quang Lộc - Hồng Phượng
Chuyện Tình Người Mang Tên Phượng Hồng Phượng - Võ Hoàng Lâm
Quay Lại Hồng Phượng - Tuấn Quang
Sao Không Thấy Anh Về Hồng Phượng - Tuấn Tú Bolero
Sông Quê Hồng Phượng - Khánh Bình