Rick - Xám - Snoop Dee - Sup B

Ring Ring Love Xám - RubyV
No Matter Xám - Lockie
Tết Xuyên Tháng Nhiều ca sĩ
Bởi Vì Yêu Rick - Juky San
Đi qua cầu vồng Phúc Bồ - Rick
Anh Từng Mơ Xám - Lê Vũ
Em À Xám - Ngọc Dolil
Một Tỷ View Snoop Dee - Ja Mi Lah
6h Chill Nhiều ca sĩ
Tình Yêu Màu Hồng Xám - Hồ Văn Quý
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

02
Cà Phê

Min.

05
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

07
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

08
Thê Lương

Phúc Chinh

11
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Cà Phê

Min.

06
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

08
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

09
Thanh Xuân

Da Lab

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

11