Selena Gomez - DJ Snake
SG Nhiều Ca Sĩ - DJ Snake
Run It Nhiều Ca Sĩ - DJ Snake
999 Selena Gomez - Camilo
Revelación Selena Gomez
Past Life (Duet Remix) Selena Gomez - Trevor Daniel
Loco Contigo Nhiều ca sĩ
Made In France Nhiều Ca Sĩ - DJ Snake
Fuego Nhiều Ca Sĩ - DJ Snake
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10