...
Bỗng Dưng Hết Yêu HamLet Trương
...
Yêu Đi Rồi Khóc HamLet Trương
...
...
...
Khi tôi sáng tác HamLet Trương
...
Chờ em trong mưa HamLet Trương
...
Gọi tên mỗi ngày HamLet Trương
...
Nếu còn có kiếp sau HamLet Trương
...
...
HamLet Trương
...
Nếu em còn nhớ HamLet Trương
...
...
Chờ em trong mưa HamLet Trương
...
...