...
Nắng Ơi Đừng Buồn HamLet Trương
...
...
Người Của Hôm Qua HamLet Trương
...
Cứ Để Ta Yêu HamLet Trương
...
Ngược Beat HamLet Trương
...
Làm anh trai có gì sai HamLet Trương
...
...
Người hùng HamLet Trương
...
...
Dạ Cổ Hoài Lang HamLet Trương - Lê Quốc Bằng Chương
...
Mưa Nửa Đêm HamLet Trương
...
Dịu Dàng Sắc Xuân HamLet Trương
...
Xuân Ghé Thăm Nhà HamLet Trương
...
Chân Tình HamLet Trương
...
Long Time No See You HamLet Trương