Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên
Vinawoman Đông Nhi - Hứa Kim Tuyền
Hoàng Duyên
Sài Gòn Đau Lòng Quá (Mee Remix) Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên
Sài Gòn Hôm Nay Mưa JSOL - Hoàng Duyên
Người Gieo Mầm Xanh Hoàng Dũng - Hứa Kim Tuyền