Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan

Chiều Qua Phà Hậu Giang Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Quên Cây Cầu Dừa Dương Hồng Loan
Hành Trang Giã Từ Tùng Anh - Lưu Ánh Loan
Đưa Em Vào Hạ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Đan Áo Mùa Xuân Lưu Ánh Loan
Đam Mê Lưu Ánh Loan
Mưa Chiều Miền Trung Dương Hồng Loan
LK Miền Tây Quê Tôi Tình Quê Miền Tây Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
LK Mời Anh Về Thăm Quê Em Dương Hồng Loan - Trí Quang
Nonstop Miền Tây Lương Gia Huy - Dương Hồng Loan
Chung Một Dòng Sông Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi