...
Yêu em dài lâu Hồ Quang Lộc
...
Đồi thông hai mộ Hồ Quang Lộc
...
Chuyện nghèo giàu Hồ Quang Lộc
...
Cát Bụi Cuộc Đời Hồ Quang Lộc
...
Dù Anh Nghèo Hồ Quang Lộc - Lý Diệu Linh
...
Điệu Hò Phu Thê Hồ Quang Lộc
...
...
Cà phê đời Hồ Quang Lộc
...
Nhớ Nhau Hoài Hồ Quang Lộc
...
Niềm An Vui Hồ Quang Lộc - Tốp ca nữ
...
Tan Tác Remix Hồ Quang Lộc
...
Xin Được Viết Về Cha Hồ Quang Lộc
...
...
Giã Biệt Cơ Hàn Hồ Quang Lộc
...
Người Phụ Tình Nhau Hồ Quang Lộc