...
Đạo làm con (ft Trí Tô) Trần Xuân - Đông Nguyễn
...
Tình Buồn Thiên Thu Đông Nguyễn - Đinh Thiên Hương
...
Chiều Mưa Lỗi Hẹn Đông Nguyễn - Đinh Thiên Hương
...
Thành Phố Buồn Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
...
Giết Người Anh Yêu Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
...
Thành Phố Buồn Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
...
Tình Nghèo Có Nhau Đông Nguyễn - Trang Hương
...
Lời Đầu Năm Cho Con Đông Nguyễn
...
Đêm Tâm Sự Đông Nguyễn
...
Chiều Sân Ga Lưu Ánh Loan - Đông Nguyễn
...
Tình tuổi ô mai Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
...
Lk Lan Và Điệp Trần Xuân - Đông Nguyễn
...
Nếu Điều Đó Xảy Ra Trần Xuân - Đông Nguyễn
...
Tình nghèo có nhau Đông Nguyễn - Trang Hương
...
Giận nhau một tuần Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn