Đông Nguyễn

Đêm Sau Cùng Đông Nguyễn
Người Đàn Bà Đông Nguyễn
Nhớ Mẹ Đông Nguyễn
Vùng Lá Me Bay Đông Nguyễn
Phố Vắng Em Rồi Ngọc Sơn - Đông Nguyễn
Thầy Ơi Đông Nguyễn
Đam Mê Dương Hồng Loan - Đông Nguyễn
Không Say Không Về

Châu Gia Kiệt

01
Đi Về Nhà

JustaTee - Đen

04
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

06
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

07