...
...
...
Em Qua Mặt Tôi Remix Đinh Kiến Phong
...
Deezay Cuồng Quay (Remix) Đinh Kiến Phong
...
Hoa Cài Mái Tóc (Remix) Đinh Kiến Phong
...
Yêu Dấu Nhạt Màu (Remix) Đinh Kiến Phong
...
...
...
Xuân Sum Họp Đinh Kiến Phong
...
Hãy Quên Anh Và Xa Anh Đinh Kiến Phong - Tường Quân
...
...
Dù Sao Anh Vẫn Yêu Đinh Kiến Phong
...
Cảm Ơn Mẹ Đinh Kiến Phong
...
Mẹ Ơi Con Xin Lỗi Đinh Kiến Phong
...
Qua Đêm Nay (Remix) Đinh Kiến Phong