...
Bờ Vai Em Tựa Vào Đinh Kiến Phong
...
Quay Về Nơi Bắt Đầu Đinh Kiến Phong
...
Ngôn Tình Đinh Kiến Phong
...
...
Nhớ Nhau Hoài (Remix) Đinh Kiến Phong
...
...
Hồn Quê (Remix) Đinh Kiến Phong
...
...
Một Thời Đã Xa (Remix) Đinh Kiến Phong
...
Cha Mẹ Tuổi Thơ Con (feat) Đinh Kiến Phong
...
Thì Thầm Mùa Xuân (Remix) Đinh Kiến Phong
...
Em Qua Mặt Tôi (Remix) Đinh Kiến Phong
...
Phía Sau Hạnh Phúc. Đinh Kiến Phong
...
Em Yêu Ai Khác. Đinh Kiến Phong
...
Em Ơi Em Đừng Lo. Đinh Kiến Phong