Mr A - Dương Edward

Xin Đừng Hỏi Tại Sao Đinh Ứng Phi Trường - Dương Edward
Ngược Chiều Yêu Thương (#khuchoatinh) Vũ Duy Khánh - Dương Edward
Con Đã Về Dương Edward
Có Anh Ở Đây Rồi Anh Quân Idol - Dương Edward
Là Em Đó (Beat) Mr A - Văn Mai Hương
999 Đoá Hồng Dương Edward - Tùng Acoustic
Sắc Màu Tình Yêu Yanbi - Dương Edward