...
Khúc xuân Hồ Quang Lộc
...
Bài ca Tết cho em Hồ Quang Lộc
...
...
...
Một lần dang dở Trung Hậu - Hồ Quang Lộc
...
Yêu một mình Hồ Quang Lộc
...
Tuyết lạnh Hồ Quang Lộc - Lý Thu Thảo
...
Tôi vẫn nhớ Trung Hậu - Hồ Quang Lộc
...
Tình bơ vơ Hồ Quang Lộc - Lý Thu Thảo
...
Nối lại tình xưa Trung Hậu - Hồ Quang Lộc
...
Mùa xuân đầu tiên Hồ Quang Lộc - Thạch Kim Yến
...
Con đường mang tên em Hồ Quang Lộc - Lý Diệu Linh
...
Mười Năm Đợi Chờ Hồ Quang Lộc
...
Chiều Cuối Tuần Hồ Quang Lộc
...
Một thoáng quê hương Hồ Quang Lộc